Svobodní zednáři

Svobodní zednáři jsou předmětem různých konspiračních teorií a spiknutí. Opravdu ovládá řád Svobodných zednářů světové ekonomiky a politiku? Ovládají zednáři českou politiku a média?

Vznik řádu Svobodných zednářů
Nutno podotknout, že neexistuje žádná dochovaná jednotná myšlenka o vzniku této organizace, proto se tím nemá cenu příliš zabývat. Takže jen v krátkosti… Podle jedné teorie to jsou dědici temlářského řádu, který byl rozprášen ve 14. století. Podle jiné teorie jsou zednáři spojeni s řádem kameníků, který stavěl Šalamounův chrám, který byl zbudován králem Šalomounem (970–931 př. n. l.) na Chrámové hoře. Nejčastěji přijímaný názor poukazuje na spojitost mezi zednáři a cechy kameníků a zedníků. Na konci středověku se zednářské hnutí přeměnilo do zednářství novějšího, bratrstvo si začalo říkat Svobodní zednáři. Jistě již víme, že moderní zednářství vzniklo na počátku 18. století. V roce 1717 došlo ke spojení několika loží, čímž vznikla spojená velká lože v Anglii. Od tohoto data jsou zednáři organizováni a nestaví nic fyzicky. Zabývají se okultismem a spekulacemi. Vždycky se jednalo o tajný spolek. Tajný proto, že byl v rozporu s názory Římsko-katolické církve.

Svobodní zednáři
Řád Svobodných zednářů je okultní organizace, která nemá jednotnou organizační strukturu, hierarchie se liší podle jednotlivých zemí. Nemají žádnou centrální buňku, která by vše řídila. Celosvětove se počet členů odhaduje na dva miliony. Zednáři mají dvě doktríny, jednu skrytou a vyhraněnou pro mistry, a druhou veřejnou. Nejvyšší úroveň zednářství je 33 stupeň. Tajemství zednářů jsou známé pouze na nejvyšších úrovních. Zednáři v nižších úrovních o skutečné pravdě zpravidla nic neví, takže si mohou myslet, že zednáři konají dobro. Nižší svobodní zednáři často ani nevědí o podřízených organizacích a uctívání satana. Zednářství není křesťanské, není založené na Bibli, spíš naopak… Pro nejvyšší zednáře je satan ten pravý bůh a Ježíš Kristus je ten špatný. Zednáři tvrdí, že jejich rituály nejsou okultistické, opak je ale pravdu. Mají víru v nejvyšší bytost – nejvyšší inteligenci. Sami říkají, že rozvíjejí humanismus. Za druhé světové války skončila spousta zednářů v koncentračních táborech. Nacistický diktátor Adolf Hitler totiž považovat zednáře za židy a spojence sionismu.

Video: Tajemný svět Svobodných zednářů
Nahláste nám prosím nefunkční video

Svobodní zednáři v Česku
České zednářství se rozrůstá. Kromě Prahy působí lóže v Brně, Ostravě, Plzni a Mariánských Lázních. Čeští zednáři připravují založení lóží v dalších českých městech.

Zdroj: Lóže Quatuor Coronatiquatuorcoronati.cz
Zdroj: Lóže Quatuor Coronati, www.quatuorcoronati.cz

Chtějí Svobodných zednáři ovládnout svět?
Chtějí Svobodných zednáři ovládnout svět, nebo ho už ovládají? Díky tomu, že jsou zednáři celosvětově rozšíření a tajemní, jejich existence vede k různým teoriím o globálním spiknutí. Někteří lidé věří, že Svobodní zednáři spolupracují s Ilumináty a snaží se nastolit tzv. Nový světový řád (ovládnout celý svět). Podle některých lidí, zednáři ovládají ekonomiky, hudební a filmový průmysl… Jejich vliv prý sahá i do politiky a finančních kruhů. Faktem je, že symbol vševidoucího oka se nachází na dolarové bankovce.

Symboly Svobodných zednářů
Svobodní zednáři používají řadu symbolů. Tyto symboly mají zpravidla okultní význam. Zednářské symboly: vševidoucí oko, skřížené meče, dvouhlavý orel, koruna s křížem uprostřed, pentagramy a kružidla, měřící úhelníky, klíče, holub s olivovým listem v zobáku, písmeno G, atd. Jejich symboly se nacházají na domech, světových katedrálách apod.

zednarske znaky

Vševidoucí oko
Vševidoucí oko (Oko boha Hora) v trojúhelníku je symbol nadřazené bytosti a osvícení, který si zednáři vypůjčili od starověkých národů. Přesně takto Egypťané znázorňovali Osirise, své hlavní božstvo. Satanisti říkají, že pomocí halucinogenů a okultních technik je prý možné otevřít tzv. „Třetí oko“ (Ajna chakra). Prý to slouží k tomu, aby se člověk mohl spojit se satanovým vědomím. Člověk prý takto získává osobní vztah se satanem.

Pokud se podíváme na obal knihy Historie svobodného zednářství, vidíme vševidoucí oko…

Historie svobodného zednářství

Vševidoucí oko se nachází i na jednodolarové bankovce…

bankovka

Vševidoucí oko v trojúhelníku používají i katolíci, jezuité. Víte, kdo je neznámnější jezuita? Papež František.

Symboly jezuitského moci v Praze
Symboly jezuitského moci v Praze

Video: Vševidoucí oko na budovách
Nahláste nám prosím nefunkční video

DeMolay International
Svobodné zednářství je i mládežnická skupina, která se jmenuje DeMolay International. Organizace se jmenuje podle muže, který se jmenoval Jacques de Molay (1243 – 1314). Jacques de Molay byl francouzský šlechtic, který se stal posledním velmistrem templářského řádu. Byl obviněn ze sodomie, idolatrie, zapírání Krista a dalších excesů. Jako kacíř byl upálen.

Video: DeMolay International
Nahláste nám prosím nefunkční video


Zednářské muzeum v Americe
V Oklahomě se nachází jedna z největších loží na světě, ze které je v současnosti muzeum (guthriescottishrite.org). Naleznete zde spoustu zednářských věcí a symbolů…

Video: Scottish Rite Masonic Museum & Library
Nahláste nám prosím nefunkční video

Údajní významní zednáři
Jan Masaryk, Kamil Krofta, Alfons Mucha, Petr Jirounek, Ladislav Syllaba, John Adams, Jakob Schiff, Umberto Agnelli, Buzz Aldrin, Yasser Arafat, Gene Autry, Tobias Axelrod, Foster Bailey, Admirál G.W. Baird, Achille Ballori, M.H. Barroso, Bernard Mannes Baruch, Harry L. Baum, Justice Hugo Black, Jonathan Blanchard, Tony Blair, John Wilkes Booth, Hayden C. Boyce, John C. Breckinridge, Sir Richard Burton, George Herbert Walker Bush, Senator Byrd, Plutarco Elias Calles, James Cameron, Jimmy Carter, Hugo Chavez, Richard Cheney, Winston Churchill, Henry Clausen, William J. Clinton, Howell Cobb, James B. Conant, Copin-Albancelli, Adolphe Cremieux, Francesco Crispi, Aleister Crowley, Delmar Darrah, Morris B. de Pass, Richard DeVos (Amway), Walt. Disney, General James Doolittle, Frederick Engels, Gerald Rudolf Ford, Giuseppe Garibaldi, John Glenn, Barry Goldwater, Michail Gorbačov, James Graham, Mark Hatfield, Jesse Helms, Christian A. Herter, Richard Holbrooke, J. Edgar Hoover, Plk. Edward Mandell House, Saddam Hussein, Burl Icle Ives, Jessie James, Jesse Jackson, Andrew Johnson, Jack Kemp, Alexander Kerensky, Spencer Kimball, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Ted Kollek, Arnoldo Krumm-Heller, Adriano Lemmi, Vladimir Lenin, Karl Marx, Joseph Mazzini, Francoir Mitterand, Henry Morgenthau, Benjamin Netanyahu, Olof Palme, Henry Palmerston, Shimon Peres, Albert Pike, Prince Phillip, Michel Reyt, Cecil Rhodes, Oral Roberts, Franklin D.Roosevelt, Theodore Roosevelt, Paul Rosen, Evelyn Rothschild, James Rothschild, Jacob Schiff, Bill Schnoebelen, Gerhard Schroeder, Joseph Stalin, Rudolph Steiner, Storm Thurmond, Leon Trotsky, Harry S. Truman, Felix Warburg, Paul Moritz Warburg, Earl Warren, George Warvelle.

Závěr
Zednářství se sice tváří jako spolek mravních lidí, skutečnost je ale jiná. Zednářství je pro křesťana nepřijatelné. Zednáři popírají Kristovo Božství, uctívají satana. A to je velmi špatné. Každý zednář se dopouští hříchu v podobě duchovního smilstva a modloslužby.
To, zda zednáři ovládají světové ekonomiky a politické scény je otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Jsou tady jisté náznaky, ale jsou to jen spekulace…

Zalinkuj: