Roger a jeho zkušenost s démony

Roger Morneau je muž, který se v mládí zapletl do uctívání duchů. Navštěvoval tajný spolek, který byl velmi významný pro samotného Satana. V knize Cesta do nadpřirozeného světa (A Trip Into the Supernatural) Roger popisuje, co všechno prožil s démony a v tomto satanském spolku. A také to, jak ho Bůh vytáhl z moci zuřícího Satana.

Roger natočil i několik rohovorů. Jeden zde máme na videu.

Roger Morneau říká:

„Když se dostanete do tajné společnosti ustívačů duchů, pak, a zvláště pokud jste tam pozváni příkazem těch nahoře ve světě duchů se odsud nikdy nedostanete zaživa. A to přesně to, co hrozilo mě a mému příteli a vůbec jsme o tom nevěděli.“

„Ti údajní duchové mrtvých, jsou ve skutečnosti démoni. Padlí andělé. Nádherné bytosti. Uctíváte Lucifera a všechny jeho anděly. Jsou stejně tak krásní, jako když byli vyhnáni z nebe.“

„Ti duchové zhmotněli, oni je vyfotografovali a měli je tam provedené v obrazech, bylo jich tam kolem stovky.“

„Jsou tisíce uctívačů duchů v různých společnostech uctívačů duchů na tomto světě. „Ale“, říká, „my jsme elita“. „My známe celou pravdu o Mistorvi (pozn. satan) a jeho andělech“. „Nejsou to úchylně vypadající bytosti, jsou to úžasná stvoření“.“

„Měli tři zásadní strategie, které jsme měli následovat: „Zaprvé“, říká Lucifer, „musíme zajistit, aby lidé uvěřili, že satan a jeho andělé (pozn. démoni) vůbec neexistují.“. Druhým bodem bylo nalézt způsob, kterým by bylo možné získat absolutní kontrolu nad lidskou myslí. A to se mělo stát vyjmutím hypnotismu z okultní sféry a jeho předložením jakožto nové vědy pro užitek lidstva. Cítili, že vyjmutí hypnotismu ze sféry okultna a jeho předložením jakožto nové vědy pro užitek lidstva, bychom poté mohli využít proslulé lidi, pedagogy, lidi velkého nadání, kteří by dělali obrovské věci, jako třeba domněle vracet lidi v čase, do bývalých životů. Jde o toto: V myslích obecné veřejnosti to vytvoří, pevně, neochvělou důvěru ve velký klam. Toto má být tedy způsob, kterým za pomoci mysticismu zbavit západní svět křesťanství. Třetí bod je zničit Bibli, aniž by bylo třeba ji pálit. Na velké valné hromadě bylo rozhodnuto, že Satan bude osobně učit Charlese Darwina, položit základy jeho evolučním teoriím. Byl učen samotným Luciferem. Padlým Luciferem. Satan a jeho poradci pochopili, že pokud byl někdo naveden věřit v evoluční teorii, dokonale to v jeho životě zničí biblickou představu stvoření, pád člověka a nárok na vykoupení. Kdokoliv učí evoluční teorii je považován za kazatele svělého náboženského systému. A řekl, že každý učitel té teorie je duchy uznávaný jako velmi hodnotná osoba. A že mu dává velice zvláštní posvěcení od samotného Satana. Tak, že dostane velkou moc, jak vnuknout duchovní slepotu, schopnost přesvědčit a konvertovat.“

Nahláste nám prosím nefunkční video

Velká pravda: Evoluční teorie vám byla dána exkluzivně samotným Satanem. Každý učitel Evoluční teorie je duchy uznávaný jako velmi hodnotná osoba. Dává mu velice zvláštní posvěcení od samotného Satana.

evoluce

Satan je poražený
V tomto světě je poměrně běžné, že lidi spolupracují s démony (vědomně či nevědomně). A není to jen skrz spiritismus či šíření evoluční teorie. Je to i astrologie, horoskopy, magie, telekineze, proutkaření, reiki a další okultní rituály. Myslete také na to, že vstupní branou pro démony je smilstvo, pornografie, homosexualita, drogy a další závislosti.

Satan je poražený! Satan bude zničen! Po druhém příchodu Ježíše skončí v ohnivé jezeře, jako miliony vrahů, modlářů a alkoholiků. Díky satanovi přišel Ježíš:

Jan 3,8-10: „Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha“

Když se modlíte, Satan se třese a bojí se! Čiňte pokání, modlete se, povídejte si s Bohem!

Čtěte také: Konec světa se blíží! Moc času nezbývá!, Konec světa: VELIKÁ ZNAMENÍ Z NEBE.

Všechno si ověřujte v Bibli!

Zalinkuj: