Řeky po celém světě červenají

Víte o tom, že několik let řeky a jezera po celém světě červenají? Co to způsobuje? Proč to lidi ignorují? Bůh se na lidi hněvá a varuje je!

V Bibli je toto červenání řek předpovězeno:

Třetí číše Božího hněvu:
Zjevení 16,4: „Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev“

Druhá polnice:
Zjevení 8,8-9: „Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“

Bůh nám tímto říká: Konec světa je za dveřmi!

Červené řeky obrazem: Kanada (2010), Texas (2011), Čína (2011-2012), Afrika (2012), Rusko (2012), Turecko (2012), Fancie (2012)…

I přes tento velký důkaz blížící se konce, to lidi ignorují (jak červené řeky, taky i zvuky polnic, které zní celou zemí). Přesně jak je v Bibli předpovězeno – „rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu“.

Největší problém dnešní doby je ten, že se lidi mají až moc dobře. Proč tedy potřebovat Boha, že? Věřte, že tento blahobyt v krátké době skončí, protože Bůh pro nás chystá: 1/ další číši Jeho hněvu, 2/ další polnici. Máme co si zasloužíme…

Zalinkuj: