Proroctví stařeny – imigranti, 3. světová válka

Stará 90-ti letá žena z Norska už v roce 1968 měla vidění, že lid z chudých zemí (imigranti) se nahrne do Evropy a nastane jaderná válka.

Norské evangelikální proroctví stařenky z Valdres z r.1968 zveřejněné r.1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem: sexuální nevázanost i v církvi a násilí vůči emigrantům bude předzvěstí světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí. (Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu).

Stará 90-ti letá žena z Valdres (Norsko) dostala v roce 1968 od Boha proroctví (vidění). Emmanuel Minos konal modlitební shromáždění v jejím bydlišti. Setkal se s ní a slyšel, co zažila. Zapsal to, ale protože si myslel, že to vyznělo velmi zmateně, dal to do šuplíku. Ale po téměř 30ti letech se na to podíval a uvědomil si, že to bude muset vyprávět ostatním. Uplynulo nyní téměř 43 let od roku 1968 a hodně se od té doby změnilo! Žena z Valdres byla duchovně probuzenou a pravou křesťankou, kterou měli ve velké úctě všichni, kteří ji znali. Stará žena řekla:

1.
Bylo to jako mapa rozevřená přede mnou. Viděla jsem to na vlastní oči. Na mapě byly zaznamenány všechny části světa. Všimla jsem si Evropy, Skandinávie, a Norska. To, co jsem viděla, byly jevy, které nastanou v čase před návratem Ježíše a než vypukne 3. světová válka (pozn. kterou vyvolá biblický Antikrist). Než přijde Ježíš znovu a než 3. světová válka vypukne, dojde k uvolnění. Bude dlouhé období míru mezi velmocemi (řekla to v roce 1968, kdy studená válka dozrála k válečnému konfliktu). Lidé si budou dělat dlouhodobé plány. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940. 3. světová válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa. Bude to ale krátká válka.

2.
Není správné se vzdávat čehokoliv pravého a ryzího z křesťanství. Ústupky způsobí supervlažnost mezi věřícími. Přestanou být otevřenými k přijímání ostře kritických kázání. Lid nebude chtít slyšet o hříchu a milosti, o přikázáních a evangeliu, o pokání a nápravě. Nový druh kázání převezme kazatelny. Nastane honba za štěstím, prosperitou a materiálním bohatstvím. Budou se hlásat optimistická kázání. Kostely se začnou vyprazdňovat. Totéž se stane s modlitebními domy a místnostmi. Věřící na sebe nevezmou svůj kříž a nebudou následovat Ježíše po úzké cestě. Zábava, umělecké a kulturní aktivity převezmou více a více prostoru, aby odstranily úzkost a hněv tam, kde chybí pokání a náprava.

3.
Budou existovat takové morální normy, které jsme dosud nezažili. Lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali. K dispozici bude velká nečistota před manželstvím. Velmi častá bude manželská nevěrnost. Ano, dokonce i v křesťanských manželstvích bude nevěrnost a rozvody. Hříchů homosexuální zvrácenosti začne být víc než dost. Bude dokonce akceptován v křesťanských kruzích. (v roce 2011 už existují sňatky homosexuálů v luterských kostelech Norska, Švédska, Finska, od 15.6.2012 i Dánska). Mnoho nečistoty před manželstvím a mnoho nevěrnosti v manželství se stanou normálními a budou ospravedlňovány ze všech stran, hledisek, úhlů pohledu. Vstoupí dokonce do křesťanských kruhů a my je budeme hýčkat – dokonce i homosexualitu. Televize bude hrát hlavní roli zla. Bude mnoho televizních kanálů (r.1968 v Norsku byl teprve 1. kanál). Televize bude plná násilí. Násilí se tehdy stane pro lidi zábavou. A násilí, kterému se lidé naučí v televizi, vstoupí nakonec do ulic měst a obcí. Televize bude ukazovat intimní scény. Nejintimní záležitosti, které patří jen do manželského soukromí, se budou ukazovat. Ale r.1968 jsme měli ještě vhodný paragraf, který nepovoloval obscénní scény. Ona mi proto řekla zvýšeným hlasem: „To nastane, až přijde čas.“

gay

4.
Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých zemí. Přijdou do Evropy, Skandinávie, včetně Norska. Bude jich velmi mnoho. Tehdy je místní lidé začnou nenávidět a budou silně proti nim. Když to řekla a rozplakala se. Budou s nimi zacházet jako s Židy před 2. světovou válkou. Naše hříšnost tím dosáhne plnosti a vypukne válka. Nejprve jako konflikt, menší konflikt. Ale to nebude konec. Rozroste se a rozšíří. Konečně se to vyvine do velké války. Nakonec do celosvětové války s použitím hrozných zbraní, včetně těch jaderných. Lidé z průmyslových zemí, Ameriky, Evropy, Austrálie, Japonska a dalších podobných oblastí, budou muset uprchnout. Nemohou tam déle žít. Budou se snažit dostat do nejchudších zemí, které se vyhnuly nejhoršímu. Ale ty nebudou ochotny je přijmout.
Všechno to, co jsem viděla před válkou, bylo jen dětskou hrou ve srovnání s tím, co nastane a co bude končit nukleární katastrofou způsobenou atomovou bombou. Vzduch bude tak znečištěn, že člověk nebude moci dýchat. Prach pokryje několik kontinentů; Ameriku, Austrálii a řadu bohatých zemí, Japonsko a další. Také voda bude znečištěna a kontaminována. Půda již nebude moci být obdělávána. Výsledkem bude, že se zachrání jen část obyvatelstva. Tento zbytek lidí z bohatých zemí se pokusí uprchnout do chudých zemí, ale tam s nimi bude nakládáno stejně tvrdě, jako předtím bylo nakládáno s chudými uprchlíky v bohatých zemích.
Jsem ráda, že už to neuvidím. Ale až se čas přiblíží, je třeba sebrat odvahu a lidem vše sdělit. Obdržela jsem to od Boha a nic z toho neodporuje tomu, co nám Bible říká. Ten, kdo má odpuštěny hříchy a má Ježíše jako svého Spasitele a Pána, ten bude v bezpečí.

5.
Sodomu a Gomoru zničil oheň a síra. V troskách těchto zpopelnatělých měst se našly miliony kuliček síry! – Byly objeveny trosky zpopelnatělých měst Sodomy a Gomory a jejich okolí (více článek Sodoma a Gomora)! Co čeká těchto 47 států v blízké budoucnosti?

Zdroj článku: http://gloria.tv/?media=385536

Vyplňuje se toto proroctví před našima očima?
Musíte uznat, že výše uvedené se děsivě vyplňuje přímo před našima očima – velká nečistota před manželstvím (lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali), rozvody, manželská nevěrnost, sexuální uvolněnost, pornografie, přijatelná homosexualita (dokonce i Papežem Františkem), imigranti valící se do Evropy a nenávist vůči nim. Ale… Považuji to za oblíbený satanův mix – 95% pravdy, 5% lži. Žádný celosvětový nukleární konflikt nikdy nebude. To satan chce v lidech vyvolat strach a odvést pozornost od důležitých věcí – víry v Ježíše Krista. Nenechávejte se od satana takto manipulovat!

Příchod Ježíše bude nečekaný…

„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“
Zjevení Janovo

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Matouš 24,37-44

Příchod Ježíše se nezadržitelně blíží
Nemám pochyb o tom, že žijeme v posledních časech – rozsáhlé válečné konflikty, sociální nepokoje, zvýšený počet přírodních katastrof, exploze okultismu, červené řeky, zvuky polnice, znamení z nebe…

Co mám dělat?
Připravme se na druhý příchod Ježíše Krista. Jak? Jediná záchrana je právě Ježíš Kristus. Čiňte pokání a pozvěte Ho do svého života. On na vás čeká, miluje vás, chce vás! Myslete na to, že už moc času nezbývá, doba milosti jednou skončí.

Zalinkuj:

32 komentářů “Proroctví stařeny – imigranti, 3. světová válka

  1. Ex

   Myslíš? Toto proroctví jsem objevil na netu v roce 2012. Tehdy bych nepředpokládal, že se sem ti čmoudi povalí po miliónech. 🙁

   1. Jirka hory

    – Zdravím : … náhodou jsem se dostal i na tyto stránky : k tomu proroctví a dalším (pokud nejsou průběžně upravována aby korespondovala s aktuální situací) podobným, zvláště těch v Bibli (nejsem věřící, ale chci věřit v určitou zákonitost bytí …) vnímám jako výzvu k ponaučení stále se opakujících chyb v dějinách lidského rodu : Jirka

    1. Dodobb

     Tak si pozri v biblii na konci zjavenie Jána. To sa na 100 perc splní.
     Lebo po tvrdenie. ..pravosť že neni od ľudí je v tom že sa vždy všetko uplne každé slovo splnilo.

     Od alexandra veľkého až po budúcnosť o 1000 rokov

     Ale z proroctiev môžeš mať strach a nespoznas tú hlavnú črtu Otca v nebi.
     Že zachraňuje každého až za hranice ktoré ma má najtrpezlivejsi clovek na zemi.
     Velmi chce pomôcť každému kto o to stojí.
     Ale vela ľudí verí v seba.
     Zabúdajú na moment ked idú v sanitke po havárii alebo keď sú starý bez sily žiť. ..a vtedy ich zaujíma len jedno. ..
     Kam ideme, mám zlu predtuchu…mal som sa tým zaoberať skôr a naozaj. Cítim že to najdôležitejšie som zapieral celý život lebo mi to bránilo v morálnej neviazanosti….neoplatilo sa…pocit uspokojenia vyprchal a teraz sa bojím čo bude na druhej strane. A cítim že boh je Svetý a ja hriešny. .. atd

     Preto hľadaj toho kto mení životy. Kto oslobodzuje od závislosti na drogách. Uzdravuje aids a rakovinu a robí to čo človek nedokáže. Vymazať celu hriešnu minulosťou a dáva nový začiatok. Čistý list. Život bez strachu.
     Len on vstal z mŕtvych a len v jwho mene sa to dá získať.
     On môže byť priateľ a Pán alebo spravodliví sudca. Zaleží či získaš jeho zmluvu kým žiješ.
     Vsimni si proroctvo chráni tých čo veria v spravodlivosť v pravdu a varuje a oznamuje súd vrahom a smilnikom

     Boh nie jw náboženstvo. Biblia je ale pravá sms z neba. Návod cesta do budúcnosti. Nie kostol ale JK je organizátor a ženích ktorý pozýva na svadbu. Všetci sú pozvaný.

     https://youtu.be/yFjNaKwuR14

 1. Dan

  toto je část toho proroctví, ještě tam bylo i o Ježíšově příchodu mezi imigrantama a 3. sv. v.

 2. Petr

  Mně se taky zdálo,že vyhraji a kde nic tu nic.Žijte každým dnem.Tyhle články miluji.Buďte tím čím jste a věřte jen a jen sobě.

 3. jiří

  tahle stránka je fakt výplach mozku … kdo tomu věří je jen tupá ovce … homosexuálové a sukničkáři 3 světovou nezačnou … ve jménu boha umřelo víc lidí než ve všech světových válkách dohromady tak si vemte toho svýho ježíše a strčte si ho třeba do prr.

  1. kobruk

   I kdyby to nebyla pravda co se píše v proroctví, ale spíše se už to dějě. Tak nemáte žádné právo slovně napadat Ježíše Krista, je to náš spasitel a jediná záchrana ve chvíly nejtěžší, to mějte na paměti…

  2. Saša

   Bohu se nebude nikdo vysmívat,nebot kdo se ho dotýká slovem,bičuje ho znovu a kdo zesměšnuje upřímné věřící v Ježíše Krista ,pokud z těchto hloupých slov nebude dělat k Bohu pokání=omluvu,bude potrestán ,nebot je psáno:kdo se dotýká vás,dotýká se zřítelnice oka mého a nenechám jej bez trestu.vysměvači,zkus se dotknout prstem své zřítelnice v oku,jak to bude nepříjemné,tak to bolí Boha Stvořitele,když někdo zesměšnuje křestany i Boha.

 4. dodobb

  admin vymaz toho prekliateho jiri . otca mi nikdo sa neopovaži urážat a ako sa opovažuje napísat takú drzost dokonca na toho kto mu dal pluca a vzduch na dýchanie. vymaž takého psa

  1. Saša

   on je také boží stvoření,jenom to ještě neví,že uráží Boha Stvořitele a jeho následovníky,třeba se obrátí,dokud trvá doba milosti,má šanci stát se božím dítětem,naším sourozencem v J.Kr.

 5. Standa

  V roce 1939 vyšla kniha britského badatele Joslepha D. Unwina, a která nesla název Sex a kultura. Tento badatel velmi podrobně zkoumal vývoj a zánik 86 různých civilizací, zejména římské, řecké, ale sumerské, maurské, babylonské a různých anglosaských. Ve svém výzkumu došel k závěru, který vyděsil jeho samotného. Zjistil, že všechny společnosti vykazovaly před svým zánikem nejrůznější společné znaky. Jeden z nich byl ovšem společný všem a byl již nezvratný. Pokud se objevil, společnost stoprocentně zanikla. Bylo to rozvolnění sexuální morálky a rozvoj předmanželské sexuality, stejně jako rozvoj alternativních forem sexuality, jako je homosexualita. Společnosti obvykle končily vpádem jiných kultur. Dr. Unwin nebyl křesťanem a stěží zde viděl Boží soudy.

  1. Max

   JoJo.
   Tohle před koncem civilizace vždy ujede – tak jako je tomu bohužel dneska.
   Už mě to taky napadlo.
   Podle vatikánu by to mělo jít do kytek už tento rok – uvidíme.

 6. Aťka

  Toto proroctví se mi zdá dost sporné. Někdo psal, že jistá část o migrantech chybí, je to tak? Doplňte to!
  Ale proč by Bůh dával proroctví takto, když v Bibli u Joele můžeme o migrantech číst? Nepoznáváte to? Lid četný, mocný, vyváznout před ním nelze..národy se před ním svíjejí v křeči, tváře všech blednou…… nečetli jste Joel 2 a dále – navraťte se ke mně celým srdcem…sluhové Hospodinovi ať prosí… POTOM vyleji svého Ducha…. nebo : Trubte na polnici na Sijónu, trubte na poplach na mé svaté hoře (týká se církve, ne jen Izraele), ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. My máme troubit, my máme varovat, křičet, vysvětlovat, volat k pokání ….shromážděte lid, ….ČTI JOELE!!!!!
  …ušetři Hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pohané. Proč se má mezi národy říkat: Kde je jejich Bůh? ….čti Joele, pokud to bylo někdy aktuální, je to aktuální i dnes. Nejsou proroctví Bible jen pro jednu generaci, ale pro všechny a navíc zde se praví, že je to pro poslední čas!!! Ujme se Hospodin své země…už vás nevydám potupě ..vzdálím vás od Seveřana……čtěte to!!!

 7. Moravan

  Čtěte a sledujte na CNtv na youtube opravdové zprávy, ne evropské bludy na Čt, najděte si kalergiho plán na zabití evropy a pokud máte silný žaludek, tak http://www.dfens-cz.com/svedska-utopie/ to je vrchol „obohacení“ eu pod diktátem ussa a brusselu, loutka Merngelova patří do cvokhausu, takový zvrácený pokus na slušných lidech…zavřít hranice dokud je čas, Ortel-mešita nebo Zůstaň mým domovem, najdete na youtube, ať byl jaký byl, třeba i on se obrátil,

  1. Deep

   Je doba tříbení, Syn Boží nám to vše řekl již před 2000 lety co se bude dít. Musí to všechno přijít, aby mohl být zjeven syn zatracení, který je otcem lži a vrah od počátku. Ten bude pak na věky odsouzen před zraky všech, aby se naplnila bez nejmenší pochyby spravedlnost a svatost Boha. Satan musí usednout na Boží trůn, aby byl příchodem Krista zničen Jeho dechem. Vydržme, modleme se, neproklínejme, odevzdejme se pod perutě věčného Boha. Syn Boží šel touto cestou již před námi. Zná ji. Blíží se i Planet X /Nibiru, Nemesis/, zatím se skrývá většinou právě za Sluncem, aby nebyla viditelná. Satan se svými ortroky zatím bedlivě střeží v tajnosti tuto skutečnost, ale doba je již velmi blízko, planeta se ukáže všem. Čekejme s důvěrou příchod Syna Božího!

   1. Jojdel

    Jdete s těma bláboly někam do prrrr.dele. Jak se dostanou do vlády černoprdelníci a jím podobný fanatici, tak se čtou staré bible atd.
    Oblbujou se lidi fantast-magoristi, co věří tomu, co neexistuje.!!!
    Co pořád strašíte lidi. ? O co vám vlastně jde. Když je člověk věřící,
    tak nemá svou vírou strašit,obtěžovat, nebo víru vnucovat ostatním.!
    Podle mne , bůh nebyl,není a aní nebude.!!! Táto doba je zlá, protože
    svět je úplně přemnožený a „vládci“ této země,neví kudy kam.!!!???
    Toto je můj pravdivý názor. Bible a ani Ježiš nám nepomůže.! Musíme se bránit proti vetřelcům a né čekat na Syna Božího.! Jste normalní.???
    V Brně dne 8 ledna 2017

     1. Deep

      Nazdar Jojdele, – a vládci tohoto světa poslouchají koho? Myslíš, že jsou to jen tak nahodilá ničení a vraždění? Proč? Pokud pak odmítáš cokoli co je výš než střecha tvého domu, budeš se rozčilovat zcela marně. Budeš uzavřený jen tam. Ježíš tě již dávno spasil, otevřel ti cestu Domů, ale nutit tě nemůže, neznásilňuje svobodnou vůli, to Bůh nedělá. Je to nabídka. Je nabídka strašení? Kdo jsou pro tebe černoprdelníci? My? My zde, kteří odmítají papežský systém jako antikristův? My, kteří věříme, že všechno tohle utrpení bude druhým příchodem Krista ukončeno a lidé, kteří chtěli jít do věčného pokoje budou vysvobození ze všeho co nás teď ničí, vraždí a deptá? Chceš snad čekat na nějakého vesmírného gurua, humanistu a sjednotilele, který ti bude slibovat ráj na Zemi? Všichni odsud musíme odejít, nikdo tady nezůstane, záleží však na tom JAK. Ještě je doba milosti, ale ta se rapidně krátí. Prostě v tom všem nehledej nějakou černoprdelnickou indoktrinaci, ale nabídku k věčné svobodě. Kdo by jí nechtěl přijmout?

 8. Jaryn

  Asi čekáte příliš,já se jen bojím o budoucnost svých dětí,aby se měli alespoň,tak jak se mám já.Jsem jen Makáč ale nade vše miluji svou rodinu a co dělá ten srac v sev.korei mě vážně sere jo a Amíci s rusama ať jdou na pivo a neserou,nebo to schytame zdarec Jaryn

  1. admin

   Strach je od satana. Potřebuješ Krista, jinak se budeš děsit pořád. Bůh ti dá úlevu, klid, moudrost, lásku…

 9. Jackie Chan

  Bůh neexistuje , ztrácíte jenom čas, žádný druhý příchod a poslední soud ani peklo nebudou , jsou to výmysly srabů kteří se bojí smrti a reinkarnace. Strach je z církve, budte buddhisti zbavite se strachu.

 10. Zadne proroctvi

  „Vidění“ není z roku 1968 nebo bylo zásadně upraveno.
  Někdo chce propagovat uprchlíky.
  My v Evropě uprchlíky nezabijíme. Ale oni v jejich zemích nás nabijí – dokonce nás zabijí i v našich zemích.

 11. kooo

  Naštvanost Norů apod na uprchlíky je zcela logická vzhledem k chování uprchlíků.
  Navíc lidé je nezvali, pozval je So.ros a řekl uprchlíkům, že v Evropě dostanou zlato.
  Ale jak může Soro.s slibovat za Evropany???

 12. kooo

  3. světová vznikne, ale ne kvůli uprchlíkům, ale vznikne z neustále sílící proti-ruské propagandy.
  Navíc:
  Obyčejní lidé, ač naštvaní na uprchlíky, nemohou vyvolat 3. světovou válku, protože nemají v ruce vůbec žádné zbraně, jen nanejvýš nože.
  Jsou to vlády, které mají zbraně a jaderné bomby.

 13. kooo

  A zcela určitě lidé nebudou před třetí světovou válkou pr.chat z bohatých zemí do chudých zemí,
  neboť ti lidé, kteří budou zasažení jadernou bombou,
  budou mrt.ví nebo velmi bolestivě umí.rat, takže sotva pr.chati budou.

 14. kooo

  A neuroda bude na celem světě kvůli
  prachu rozutrušenému v atmosféře,
  čili to pr.chání do jiné části
  světa by nemělo ani smysl.
  Kdo zná fyziku, potvrdí mi to.
  Kdo nechce znát fyziku, je to jeho smůla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *