Příběh Ježíše Krista pro děti

Pravdivý příběh Ježíše Krista pro děti.

Jan 3,16-18: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.“

Každý člověk potřebuje Ježíše! Jen s Ježíšem dokážeme překonat všechny životní překážky včetně hříchu.

Film Příběh Ježíše Krista pro děti
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: