Pravda o schizofrenii

Schizofrenie je lidem známá již od pradávna. Z lékařského pohledu to je duševní porucha, kdy má postižený poruchy myšlení a vnímání. Schizofrenik může mít narušenou osobnost, motoriku i paměť. Schizofrenie patří mezi psychotická onemocnění (psychózy). Schizofrenie rozhodně není „rozdvojená osobnost“, jak se široká veřejnost mylně domnívá. Typy schizofrenie: paranoidní (nejčastější), hebefrenní a simplexní, katatonní (narušená pohybová aktivita), nediferencovaná a reziduální. Schizofrenií trpí zhruba 1% populace (každý stý člověk), což není zrovna málo. I přes velké množství výzkumů, nebyla objevena příčina jejího vzniku. Schizofrenie není dědičná, kolem 80 % pacientů schizofrenní poruchu v rodinné anamnéze nemá.

Jak poznat schizofrenii?
Schizofrenici mají halucinace, nedokáží vnímat realitu, slyší hlasy, mají antisociální chování, depresivními stavy… Tvrdí, že jejich zážitky  jsou opravdové. Schizofrenie je onemocnění bez náhledu… Postižené je velmi obtížené přesvědčit, že trpí bludy. Ještě těžší je přesvědčit, že potřebují odbornou pomoc. Jejich život je tak obtížný, že si často přejí zemřít (spáchat sebevraždu). Přibližně 10 % schizofreniků ukončí svůj život sebevraždou.

schizofrenie

Nejčastějším typem schizofrenního onemocnění je paranoidní schizofrenie, kdy postižený trpí především sluchovými halucinacemi – slyší hlasy, které se o něm baví, komentují jeho chování, nebo mu přikazují. Schizofrenici jsou přesvědčeni, že je soustavně někdo pronásleduje.

Léčba schizofrenie
Schizofrenie se z lékařského hlediska léčí tzv. antipsychotiky, což jsou léky, které se podávají lidem, kteří trpí nemocemi, které se projevují poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

Schizofrenie a démoni
Skutečnou příčinou duševních nemocí bývají démoni (věrní služebníci satana). Cílem démonů je člověka ničit. Vrcholem jejich působení je právě schizofrenie a sebevražda. Démoni jsou ničitelé lidských duší. Jejich cílem je člověka dostat do ohnivého jezera, kde skončí i jejich vůdce – satan. Satan ani démoni nemají co ztratit, moc dobře vědí, že budou nenávratně zničeni. Neposlouchejte démony, jsou to lháři! O démonech více náš článek Satan a démoni.

Co pomůže?
Postižený schizofrenií dostane od lékaře antipsychotika, která akorát vedou k emočnímu umrtvení a závislosti na užívaném léku. Dotyčný si zadělává na epilepsii či Parkinsona.

Ve skutečnosti pomůže jenom víra v Boha a modlitby. O modlitbě více zde.

Má modlitba:

Pane, děkuji Ti za to, jak o nás lidi staráš. Nebýt Tebe, nikdo z nás by nedokázal nic pozitivního. Modlím se za všechny lidi, kteří trpí stavem, které věda nazývá schizofrenie. Modlím se, ať se těmto lidem nezjevují ďábelští duchové – démoni, ať je nemanipuluje satan. Ať démoni nematou ani nemanipují jejich mysl. Ať všichni tito lidé uvěří v Tebe – našeho Boha. Tluču za ně, Pane, otevři jim dveře! Moc prosím! Vím, že s Tebou je možné všechno! Jsi tak dobrý! Amen.

Zalinkuj: