Pravda o hexagramu. Nebezpečí hexagramu

Jak křesťané propagují a uctívají ďábla a jeho démony? Hexagramem (šesticípou hvězdou)! Hexagram lze spatřit na kostelích. Někteří křesťané tímto symbolem zdobí své domácnosti a modlitebny. Křesťané se mylně domnívají, že když se hexagram nachází na oficiální vlajce státu Izrael, zcela jistě to je symbol pravého židovský. Hexagram není ani nikdy nebyl židovský symbol!

Pravda o hexagramu
Hexagram je nejpopulárnější a nejrozšířenější symbolem státu Izrael. Je znám jako Davidova hvězda. Pravda je taková, že biblický král David neměl s hexagramem nic společného. Symbolem židů byla vždycky menora (sedmiramenný svícen). Hexagram je starobylý pohanský symbol, který lze spatřit téměř v každé kultuře na Zemi (stejně jako svastiku – hákový kříž). Už ve středověku to byl symbol okultismu. Různé skupiny připisovaly hexagramu mystickou až magickou sílu, proto byl často používán během okultních rituálů v magii, astrologii, alchimii atd. Hexagram je významným a silným symbolem i pro dnešní okultisty!


Více obrázků zde.

Hexagram není symbolem židovství, ale symbolem kabalistů. Kabala se provozovala v židovských kruzích přes celý středověk až do dneška. Kabala je židovská mystika (okultismus), která je založena nejen na přímou komunikaci s nejvyšším božstvem (ďáblem a jeho démony), je to také tajná metafyzická nauka, způsob, jak šifrovat informace matematickým systémem čísel. Kabalu lze také označit za čarodějnictví – Golem.

Kabala

Hexagram a Izrael
Jak je možné, že se hexagram nachází na oficiální vlajce státu Izrael? Na tom je vidět, kdo tento stát založil a vede. Hexagram ve skutečnosti symbolizuje číslo 666 (antikristovu nadvládu)!

Nebezpečí hexagramu
Vzhledem k tomu, že jde o symbol, který používají okultisté a satanisté při svých rituálech, jde o symbol, který je zasvěcený démonům. Je to tedy pro člověka velmi nebezpečný symbol! Už samotná propagace může být pro člověka duchovně nebezpečná. Pokud se někdo s vírou upíná na tento symbol, mohou v jeho životě nastat duchovní problémy.

Nebezpečí hexagramu:

1. Kdo propaguje hexagram, nepropaguje židy, protože hexagram není symbol židovství.
2. Kdo propaguje hexagram, propaguje okultismus. Hexagram je symbol okultistů (kabalistů, zednářů…).
3. Kdo propaguje hexagram, otevřeně propaguje a uctívá ďábla a jeho démony.
4. Kdo propaguje hexagram, zve do svého života démony. Okultismus ve všech podobách otevírá dveře démonům! Součástí okultismu je okultní symbolika, která je zasvěcena démonům.
5. V místě, kde se nachází hexagram (nebo jiný okultní symbol), mohou lidé zažívat zvláštní duchovní pocity. Za symbolikou hexagramu stojí démoni. Démoni s oblibou lidem dávají vzrušující euforické pocity, hrají na emoce. Tyto stavy však netrvají dlouho. Poté nastává psychická manipulace a sugesce od démonů.
6. Pokud se hexagram stává součástí nějakého rituálu, zasvěcuje se místo teritoriálním démonům. V tomto místě se pak mohou dít zvláštní věci. Lidé zde nemusí zažívat pouze zvláštní duchovní pocity, ale mohou se zde zjevovat duchové (démoni), lidé mohou mít démonická vidění atd.

Démon se chce často nechat označit. Démonicky obsazení lidé mají nutkání si pořídit nějaký okultní předmět (soška nebo talisman pro štěstí, lapač snů, předmět růženec, přívěsek nebo sošku Panny Marie apod.). Démonicky obsazeného člověka fascinují okultní symboly (má nutkání si je pořídit). Může to být právě hexagram, co si démonicky obsazený člověk pořídí. Démon se chce nechat velmi často označit tetováním. Tetování je smlouva s ďáblem a jeho démony!

Závěr
Znovu musím zdůraznit, že hexagram není ani nikdy nebyl židovský symbol! Je to nebezpečný symbol ďábla a jeho démonů!  Je opravdu nepochopitelné, proč se křesťané chlubí prokazatelně okultním symbolem. Chlubme se Kristem, ne nějakým symbolem, který dodnes používají okultisté a satanisté. Amen.

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.“
Bible 21, Galatským 3,26-29