Polnice troubí nad Jeruzalémem!

Polnice troubí po celém světě od roku 2011. Nyní troubí i nad Jeruzalémem!

Polnice troubí celým světem a většinu lidí to nezajímá. Bohužel 🙁  O polnicích více zde (nová stránka). Bůh lidi upozorňuje, že druhý příchod Ježíše se blíží, a že mají činit pokání. Polnice troubí již od roku 2011! Proroctví se vyplňuje přímo před našima očima! Koukněte na video…

Nahláste nám prosím nefunkční video

Polnice nad Jeruzalémem
Polnice nyní troubí i v Izraeli, přímo nad Jeruzalémem! Bůh je tak blízko! Bůh upozorňuje Židy, ať přijmou Ježíše za mesiáše a ať všichni místní obyvatelé činí pokání.
Jeruzalém je hlavní město Izraele. Je to místo, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Bůh Izrael miluje. Izaiáš: „Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi!“.

Video: Troubení polnic nad Jeruzalémem, 1.říjen 2016
Nahláste nám prosím nefunkční video

Druhý příchod Ježíše je na dosah
Lidi, probuďte se! Před rokem jsem psal, že návrat Ježíše je ve dveřích. Nyní musím napsat, že návrat Ježíše je na dosah! Probuďte se ze spánku…

„A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili.“
Římanům 13,11

Myslete na toto:

„Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“
Marek 8,38

Polnice troubí i na dalších místech
Nejen v Izraeli, ale i na dalších místech letos troubí polnice…

Video: Zvuky polnice, Ohio, USA, 1.listopad 2016
Nahláste nám prosím nefunkční video

Video: Podivné zvuky na obloze ve Velké Británii, 1.6.2016
Nahláste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: