Křest nicnevědoucího dítěte je démonický rituál

Je všeobecně známé, že Římsko-katolická církev provádí nebiblické křty, což je proti Bohu. Křtí nicnevědoucí děti, které logicky nemohou činit pokání. Ke všemu ještě dítě farář pokape několika kapkama, což je též nebiblické. Vzhledem k okolnostem, lze tento akt považovat za démonický rituál.

„Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Skutky 2, 38-39

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody“
Matouš 3,16

Video: Křest dítěte – Dřevěný kostel
Nahláste nám prosím nefunkční video

Jak má vypadat biblický křest? To se dozvíte ve článku Křest Duchem Svatým.

Zalinkuj: