Konec světa: Znamení

Jsem přesvědčen, že žijeme v posledních časech. Stejně jako Jakub Limr. Slova Jakuba Limra jsou biblická, přesná a výstižná. Plně se s ním ztotožňuji. Jakub Limr o konci světa…

„Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Za posledních 250 let nebyl na této planetě ani jeden den v míru. Za posledních 250 let nebyl ani jeden den, kdyby se neválčilo. A podle údajů Mezinárodní ústavu pro výzkum míru, který sídlí ve Stockholmu, se každý den válčí na 12 různých místech naší planety.“

„Budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Žijeme v době, kdy jsme na tom technologicky nejlépe jak kdykoliv v historii. Žijeme v době, kdy přepravy jídla z jednoho konce na drtuhý konec planety není žádný problém. Zkuste odhadnout, kolik lidí v současné době umře hlady za jednu minutu. (…) 28 lidí každou minutu!“

„Když budeme přemýšlet o zeměstřeseních a přírodních katastrofách, tak za posledních 20 let se zečtyřnásobilo množství všech zemětřesení a přírodních katastrof ve srovnání se zbytkem 20. století. Jenom v USA za posledních několik let vzrostl počet zemětřesení o 370%. Podle některých výzkumů, každý den zažívá tahle planeta čtyři obrovská zemětřesení. Něco, co v minulosti dřív nebylo.“

„Stejně tak Ježíš popisuje tyto události: Pak vás budou vydávat v soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Holenbáme se tím, v jaké civilizované době žijeme. A přitom v současnosti 100 milionů křesťanů v 64 zemích tohoto světa je pronásledováno kvůli svojí víře. A ve 20.století bylo pro svojí víru v Ježíše Krista zabito 45 milionů lidí!“

„A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Otroci existují dodnes, obchod s bílým masem, obchodem se sexuálními otroky a otrokyněmi. V dnešní době za jeden den vydělá 87 milionů dolarů, za jeden den. Jedna ze čtyř dívek a jeden za šesti chlapců zažijí sexuální útok nebo sexuální obtěžování, než oslaví své osmnácté narozeniny. Vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ježíš popisuje, jak se k sobě budou lidi v posledních časech chovat. Žijeme v době, kdy jsme na tom z jedné strany nejlépe a přitom si s některýma věcma nedokážeme poradit. Porodní bolesti se zintenzivňují. Všechno o čem tady Ježíš mluví se objevovalo kdykoliv v historii, ale my to ve 21. století máme v koncentrované podobě. Protože konec světa je za dveřmi.“

„Fíkovník tady znázorňuje národ Izrael. Když totiž prolistujete Bibli, tak v Soudcům deváté kapitole… na dalších skoro 60 místech v Bibli najdete odkaz na fíkovník v souvislosti s Izraelem.“

„Ještě nikdy v historii se nestalo, že by nějaký národ, který byl 300 – 500 let mimo svoje území, že by si dokázat zachovat svou identitu, svůj jazyk, tradice, víru. V žádném národě se nic takového stalo, kromě Izraele. V roce 1948 se Židé začali vracet zpátky domů. Tohle není jenom nějaké znamení posledních časů, to je mega znamení!“

Video: Konec světa – znamení
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: