Konec světa – vysychající Eufrat

Eufrat je největší řeka Blízkého východu, která protéká Tureckem, Sýrií a Irákem. Délka toku je 2 760 km, plocha povodí je 673 000 km². Již od starověku se Eufrat využívá na zavlažování.

V Bibli je Eufrat zmíněn min. 46x, což je opravdu hodně. Velmi zajímavé je proroctví o Armagedonu v Novém zákoně. Zjevení Janovo říká, že až vyschne Eufrat, tak se králové z východu (Rusko?) shromáždí k poslední velké bitvě na světě:

Zjevení Janovo 16,12 – „Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.“

Toto biblické proroctví se nyní opravdu naplňuje! V červnu tohoto roku (2015) Islámský stát (IS) zavřel stavidla přehrady na Eufratu, což má za následek, že Eufrat vysychá. Je evidentní, že bojovníci IS vede satan.

Eufrat v Turecku
Eufrat v Turecku
Eufrat v Iráku
Eufrat v Iráku

Co máme dělat?
Biblické proroctví o konci světa se poslední desetiletí naplňuje (početné války, zdevastovaná planeta, červené řeky, morální pokleslost, expoloze okultismu…). Co máme dělat? Čiňte pokání! Obraťte se k Bohu. Pravdu hledejte výhradně v Bibli. I tyto řádky jsou pouze výklad člověka.

Video: Biblické proroctví – vysychající Eufrat
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Video: Vysychá řeka Eufrat – bojovníci IS věští Armagedon
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: