Když se voda po celém světě mění v červenou

Vody v řekách a jezerech se od roku 2011 v řadách zemí po celém světě (Afrika, Francie, Čína, USA, Indie, Rusko…) mění v červenou. Lidé přesně neví, co to způsobuje. Někdo říká, že je to květ řasy. Jak ale v ledové vodě může kvést řasa? To je pochopitelně nesmysl, to jsou jen satanovy (dokonalé) lži. Je to Boží znamení – znamení toho, že žijeme v posledních časech. Konec světa (druhý příchod Ježíše) se nezadržitelně blíží!

red water

red water

Jsem přesvědčen o tom, že ty červené řeky je znamení druhé polnice:
Zjevení 8,8-9: „Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“

red water

Zvuky polnice zní celou zemí, videa zde.

JEŠTĚ JE ČAS UVĚŘIT V JEŽÍŠE KRISTA!

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: