Kázání Evangelia o Ježíši Kristu

Křesťané mají evangelizovat. Mají ostatním lidem povídat o tom, že jedině Bůh jim nabízí život věčný, život bez starostí a útrap. Bible o tom hovoří:

Marek 16, 15 – 16: „A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“

Velmi obdivuji křesťany, kteří dokáží vyjít do ulic a evangelizovat. Obdivuji i tyto bratry z videa…

Video: Kázání Evangelia o Ježíši Kristu před Čarodějáles
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: