Kartářka Anie

Kartářka Anie vám prý řekne:

budoucnost, zda se k sobě hodíte s partnerem/partnerkou, odhalí příčiny vašich zdravotních problémů, kdy se vdáte a kdy otěhotníte, jak podnikat, co si o vás lidi myslí, jak a kdy nakupovat a prodávat nemovitosti, atd.

Kartářka Anie nabízí:
1/ Telefonické konzultace – expres poradenství z celé České republiky.
2. Osobní konzultace + ezoterní služby + osobní a duchovní rozvoj.
3. Písemné vhledy, věštby do osudu , problému.
4. Dokonce pořádá semináře, přednášky a karmické kruhy.

Na její webové stránce se dozvíte:

„Narodila jsem se jako Jana Anna Dimitrova, provdaná Vorlíčková a pro zjednodušení jsem vybrala mediální jméno: kartářka Anie, která se stala i mou ochrannou známkou.

O ezoteriku a magii , karty se zajímám celý život, vykládám 30 let tarotovými a mariášovými kartami. Po mém osvícení a poznání (viz má zpověď) jsem začala poskytovat služby profesionálně.

Otec měl paranormální schopnosti, které jsem po něm získala a navíc byl černý mág. Žádala jsem vesmír, aby mi ponechal jen ty schopnosti, které mohu využít ku prospěchu.“

„Cesta k vlastní duši a své vlastní moudrosti + duchovnímu průvodci

– zpracování emocionálních bloků
2,5 hodiny / 7.500 Kč , každých dalších 30 minut 1.500 Kč“

Na videu se dozvíte, jak jí démoni klamou…

Kartářka Anie
Nesmírně tu ženu lituji. Podlehla satanovu klamu a užívá si jeho peníze. Její život řídí démoni. Je to děs.

Zda je kartářka Anie podvodnice, to mi nepřísluší hodnotit. Fakt je, za každým okultimem stojí duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. (Zjevení Janovo 16:14). To znamená, že démoni s lidmi komunikují. Ať už při věštění, spitistických seancích nebo tzv. proutkaření. To všechno je reálné. Démoni takto lidi klamou, jde jim totiž o jedno – hřích a následnou věčnou smrt.

Bible v mnoha věcech mlží, ale co se týče oklutismu (astrologie, věštění, horoskopy, spiritismus, kouzlení, čarodějnictví, meditace, psychotronika, woodoo, jasnovidectví, kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki, proutkaření…), tak hovoří jasně:

Deuteronomium 18,9–12: „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“

2. Královská 17,17: „Prováděli své syny a dcery ohněm, zabývali se věštěním a znameními, zaprodali se, aby páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a tak ho provokovali k hněvu.“

Jeremiáš 29,8-9: „Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci. Neposlouchejte sny, které míváte. Vždyť vám v mém jménu prorokují klam. Neposlal jsem je, je Hospodinův výrok.“

POZOR, OKULTISMUS PŘIVÁDÍ LIDI DO VĚČNÉ SMRTI!

Zalinkuj: