Je Papež František poslední papež?

Je Papež František poslední papež, falešný prorok nebo zachránce katolické víry?

Více video…

Nahlaste nám prosím nefunkční video

K videu
Jakub Sobek v některých případech mluvil poněkud scestně. Stejně tak i ten redaktor. Oba souhlasí, že ateisté mají možnost vstoupit do Božího království. Do Božího království nemůže vstoupit nikdo, kdo nebyl pokřtěn ponořením. Ateista nemůže být pokřtěn Duchem Svatým. Bible jasně říká:

Jan 3, 3: „Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“

Marek 16, 15-16: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude zachráněn…“

Je Papež František poslední papež?
Pravděpodobně ano, protože žijeme v posledních časech před koncem světa (druhým příchodem Ježíše). Papež František (tzv. Petr Římský) rozhodně není zachránce katolické víry. Je to negativní postava, která je zjevně pod vlivem satana. Papež František vyznává a nezrušil modlářství (klanění se Marii, svatým), souhlasí s implantací RFID čipů do lidského těla, uznává evoluci a teorii velkého třesku, neřekne homosexuálům že skončí v pekle, tvrdí že ateisté mají možnost vstoupit do Božího království… Papež František = velký projev antikrista!

Více článek Je Papež František Antikrist?

Zalinkuj: