Existují Ilumináti?

Skutečně Illumináti existují? Je to tajná společnost, která řídí chod celého světa? Vladimir Putin varuje, že Ilumináti prostřednictvím islámu vyprovokují 3. světové válku. Je opravdu tak?

Označení „Ilumináti“ používalo v minulosti celá řada tajných uskupení a spolků. Například Les Illuminés d’Avignon byla ovliněna okultismem a zednářstvím. Skuteční Ilumináti jsou BAVORŠTÍ ILUMINÁTI (Starobylí osvícení vizionáři bavorští), což byla tajná společnost, která se původně jmenovala Řád dokonalých. Tuto společnost založil v roce 1776 Adam Weishaupt. Adam Weishaupt byl Žid, který chtěl zdokonalit svět – zrušit státy, náboženství, soukromé vlastnictví i manželství. Weishaupt byl členem zednářské lóže, kde přemlouval ostatní zednáře, ať se dají do jeho spolku. Organizační strukturu Iluminátů vytvořil podle Svobodného zednářství. Organizační struktura Iluminátů se dělila na tři úrovně: ŠKOLKA (tato úroveň se dělila na další tři stupně), ZEDNÁŘSKÉ STUPNĚ (tato úroveň se dělila na další dva stupně) a TAJEMSTVÍ (nejvyšší úroveň, která se dělila na vyšší a nižší tajemství). Každá buňka byla podřízena neznáménu nadřízenému. Každý ze členů měl svoje krycí jméno. Weishaupt měl krycí jméno Spartakus. Krycí jména byla používána i pro jejich sídla. Mezi Ilumináty se používala šifrovaná komunikace. Většina členů spolku bylo z řad významných osobností. Ilumináti se s oblibou infiltrovávali do lóží Svobodných zednářů. A to nejprve v Bavorsku, pak i do dalších zemí (Čech, Rakouska, Švýcarska…). S přebíráním jednotlivých zednářských lóží vznikl pokus o ovládnutí celého zednářského řádu, což se ale nepodařilo. Organizace byla odhalena náhodou, když jejich kurýra zasáhl blesk. Při ohledání bylo nalezeno množství zpráv umístěných v tajných kapsách oděvu. Následně byla ubjevena tajná skrýš s veškerou korespondecí. Proti Iluminátům bojovala církev i stát. Stát zakázal všechny tajné spolky. Ilumináty označil za nebezpečnou organizaci. Odhalen byl i Weishaupt, který z dalšími členy uprchl do zahraničí. Díky tomu se jejich myšlenky a učení rozšířilo téměř do celého světa. Také se začalo objevovat mnoho domněnek a mýtů.

Adam Weishaupt
Adam Weishaupt

Konspirační teorie
Ilumináti jsou v současnosti předmětem častých konspiračních teorií. Někteří tvrdí, že Velká francouzská revoluce byla důsledkem spiknutí Iluminátů. Podle některých konspiračních teoretiků skupina nikdy nezmizela, pouze se jen na čas stáhla a začala svou činnost rozvíjet později, až se vše uklidnilo. Současní konspirační teoreticky tvrdí, že Ilumináti prostřednictvím tajných spolků zasahují do celosvětového dění a jejich cílem je Nový světový řád. Podle jiných zase spolupracují se Svobodnými zednáři, nebo je ovládají. Ilumináti prý také mohou ovládat Radu pro mezinárodní vztahy (The Council on Foreign Relations), která sídlí v New Yorku, nebo Světovou banku (World Bank).  Všechno to jsou ale jen domněnky a spekulace.

Co z toho plyne?
Ať je to jak chce, za Ilumináty, Svobodnými zednáři, Babou Vangou, New Age… stojí zlo – satan. Satan vnucuje lidem myšlenky, ať přemýšlejí o něčem jiném, než o Bohu. Satan takto maskuje blížící se příchod Ježíše a následný soud lidí. Vždyť polnice troubí už i nad Jeruzalémem! Lidičky, prosím vás, nezabývejte se nesmysly, nepodstatnými věcmi. Nejdůležitější je náš Otec, Ježíš a studování Písma. Nenechte se zvyklat satanem, nepodléhejte mu. Je to od samého počátku lhář a vrah! Odmítejte jeho našeptávání, vždyť on ani nezná naše myšlenky, je to podvodník a ubožák, který nám díky Ježíši leží u nohou. Tak si na něj pořádně šlápněte!

Zalinkuj: