Existuje Bůh? Ano! Kdo teda stvořil Boha?

Existuje Bůh? Kdo stvořil Boha? Kdo stvořil vesmír? Bylo dřív vejce, nebo slepice? Otázky, na které znám odpověď.

Existuje Bůh?
Existuje Bůh? Ano. Rozumně myslící člověk to vidí. Podívejte se okolo sebe. Myslíte, že to všechno okolo nás (příroda, vesmír…) vzniklo náhodou? Tisíce a miliony náhod… Podívejte se na své tělo. Myslíte, že vaše tělo vzniklo náhodou? Vemte si, jak lidské tělo dokonale funguje. To nemohlo vzniknou náhodou…

Židům 3,4: „Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.“

Boha nikdy nikdo neviděl
Možná namítnete, že Boha nikdy nikdo neviděl. Ano, je to tak. Jenže myšlenky nebo zemskou přitažlivost také nevidíte a přesto víte, že existují. I když je pro nás Bůh neviditelný, přesto Jeho přítomnost cítíme a vidíme…

Matouš 5,8: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha.“

Kdo stvořil Boha?
Bůh nemá počátek ani konec. Bůh existoval vždycky, Bůh je věčný. Člověk je omezen časem, takže to těžko chápeme. Bůh stvořil počátek, tedy čas (minulost a budoucnost). Bůh existuje mimo čas, je nad časem, proto taky čas mohl stvořit. Vůbec ale neznamená, že ten, kdo něco stvořil, musel být automaticky taky stvořen.

1. Timoteovi 1,17: „Králi věčnosti, neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva po celou věčnost.“

mesic

Kdo stvořil vesmír?
Buďto vesmír vznikl z ničeho, nebo ho stvořil Bůh. Jiné možnosti nejsou. Co je víc logické? Nic stvořilo všechno, nebo vesmír stvořil Bůh? Na tyto otázku existují také pouze dvě odpovědi. Která z nich je logičtější? Vesmír stvořil Bůh! Nesouhlasíte? Tvrdíte, že vesmír vznikl z ničeho? Že to byla náhoda? Příliš mnoho náhod a nic je nic, navíc z ničeho nemůže vzniknou něco… Vždyť dnes mnoho astrofyziků zavrhuje a odmítá velký třesk.

Vesmír jednou pomine, Bůh však zůstává stejný…

Židům 1,10-12: „Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zestárnou jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou“.

Proč hraje s námi Bůh hru na schovávanou?
Někdo možná podotkne, že když tedy Bůh existuje, proč se nezjeví na obloze a neukáže se všem lidem? Jsme tady jenom na zkoužku, jak obstojíme, záleží jen a jen na nás. Pokud budeme poslouchat satana, skončíme v pekle, pokud budeme žít podle Božích přikázání, máme šanci žít s Bohem na nové zemi, kde nebudou nemoci, žádné utrpení a všechno to, co se děje v tomto zlém světě, bude navždy zapomenuto. Kdyby se Bůh ukázal všem lidem, bylo pro něj takové „uvěření“ bezcenné. To je logické.

evoluce

Satanův klam
Satan klame lidi tím, že jim vnutil myšlenku, že neexistuje. Satan nemůže připustit svou existenci, protože by automaticky muselo existovat dobro – Bůh. Satan předložil lidem evoluci, aby je oklamal. Satan vnutil lidem myšlenku, že mnoha miliardami let došlo k náhodné explozi, které lidé říkají velký třesk, a při tomto velkém třesku vznikla hmota, energie, prostor a čas. Pokud se nad tím zamyslíte, tak to není ani logické, ani to nedává smysl. Je nelogické, aby čas vznikl (náhodou) při velkém třesku…

Bylo dřív vejce, nebo slepice?
Ještě jedna nezodpovězená otázka: Slepice, nebo vejce? Záhada rozluštěna! Slepici stvořil Bůh, která pak snesla vejce. Jak prosté a logické…

Závěrem
Bůh existuje, mluvím s Ním a On mi říká, jak mám žít a co mám dělat. Bůh mi řekl několik úžasných věcí a se jimi řídím. Bůh je láska a já Ho mám ve svém srdci na prvním místě. Pro někoho je nepochopitelná existence Boha. Já zase nechápu, jak někdo může být tak slepý a nevěřit v Něho.

Zalinkuj: