Ďábel si tě obhlíží a hledá tvou slabinu

Víš o tom, že ďábel si tě obhlíží a hledá tvou slabinu? Pozor na něj! Pozor na toho, komu se čas krátí a kdo bude uvržen do ohnivého jezera. Odmítněte ďábla, vždyť on vám leží u nohou!

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
1 Petr 5,8

„Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.“
Lukáš 10,19

„Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.“
Efeským 6,13

Povzbuzující video: Ďábel si tě obhlíží a hledá tvou slabinu
Nahláste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: