Co je to modlitba? Jak má vypadat správná modlitba?

Nevíte, jak se modlit? Jak má vypadat správná modlitba?

Co je to modlitba? Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Modlitba slouží k budování vztahu s Bohem. V modlitbě proste Boha, děkujte mu, chvalte ho. Můžeš se modlit za ostatní lidi a národy, za uzdravení, požehnání… Bůh slyší každého člověka!

Bezmyšlenkovité odříkávání předepsaného textu není modlitba!

K modlitbě nepotřebujete kostel. Stačí si najít klidný koutek doma a upřímně hovořit s Bohem právě tak, jak to zrovna cítíš. Modlit se můžeš venku při procházce, na rybách…

V celém vesmíru je jen jediný pravý Bůh! Modlitba k Marii a ke svatým je modlářství. To se Bohu příčí!

Modlitba a bible:

Ježíš Kristus řekl (Matouš 7,7 – 11):
„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“

Ježíš vysvětloval, jak má vypadat správná modlitba (Matouš 6,7 – 8):
„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pokrytci; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“

I takto může vypadat modlitba…

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: