Čipy v lidském těle. Odmítněte je!

Jsou biblické náznaky, že se jedná o současnou generaci, která bude poslední – rozsáhlé válečné konflikty, velké sociální nepokoje, zvýšený počet přírodních katastrof, exploze okultismu, červené řeky, zvuky polnice, znamení z nebe… Biblickým znakem blížícího se konce může být i bezhotovostní platební styk, který je čím dál více propagován a používán. Vždyť kreditní kartu a internetové bankovnictví dnes používá skoro každý. Možná nevíte, že implantace RFID čipů pod kůži může být další náznak blížícího se konce tohoto světa. Implantovat RFID čipy do lidského těla dokonce doporučuje Papež František! O tom máme samostatný článek s názvem Je Papež František poslední papež?

Co je RFID čip?
RFID je zkratka pro Rádio frekvenční identifikaci. Jedná se miniaturní bezdrátové zařízení velikosti zrnka rýže, které nepřetržitě vysílá rádiový signál, který zachytí čtečka RFID čipů. Každý čip (člověk) má své identifikační číslo. Čtečka pak odhalí, o jakou osobu se jedná. Čip se implantuje pouze několik milimetrů pod kůži a může být na celý život. Celá procedura trvá necelou minutu. Je bez diskuze, že RFID čipy významně narušují soukromí lidí.

čipování

RFID čipy není hudba budoucnosti!
V současnosti se RFID čipy neimplantují pouze ve zdravotnictví či z hlediska bezpečnosti (hlídání dětí apod.). RFID čipy implantují svým zaměstnancům i soukromé firmy! Například jedna švédská firma implantuje RFID čipy svým zaměstnancům už delší dobu. Zatím dobrovolně. Zaměstnanci tak mohou bez karty ovládat dveře a kopírky. Firma plánuje, že v budoucnu budou moci očipovaní zaměstnanci kupovat ve firemní kantýně obědy a svačiny, a budou napojeni na lékařský systém, který bude nepřetržitě hlídat jejich zdravotní stav. Více video…

Čipování a Bible

V Bibli stojí:

Zjevení janovo 13,16-18 – „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy (pozn. Antikrist), neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“

Skutečně se může jednat o bezhotovostní platby a RFID čipy, nebo taky ne. Pravda může být úplně jinde! Satan může RFID čipy maskovat za skutečnou pravdu. Pravdu hledejte v Bibli a u Boha, ptejte se Boha!

Ať je to jak chce, osobně bych si za žádných okolností nenechal implantovat RFID čip ani jiné zařízení! V Bibli stojí, že ten, kdo přijme znamení šelmy, bude trýzněn ohněm a sírou:

Zjevení 14,9,12 – „Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“

Videa: Čipování lidí, RFID čipy

Můj pohled
Výše jsem napsal, že se o čipy jednat nemusí, kdy Antikrist „všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat…“. Přikláním se k názoru, že to čipy nebudou. To bylo bylo příliš průhledné – vždyť Ježíš přijde velmi nečekaně, jako zloděj  v noci… Např. se může jednat o zotročení půjčkama (peníze Antikrista). Čelo může znamenat MYSL a ruka si půjčí peníze – podepíše úvěrovou smlouvu. Nebude moci kupovat ani prodávat může znamenat, že nejste dostatečně cool v tomto zlém světě (nové auto, chytrý telefon, značkové oblečení…). Zamyslete se nad tím. Je možné, že nyní žijeme v době soužení a Ježíš může přijít třeba ještě dneska!

Jedno je jisté: Žijeme v době nevídaného zla a je jen na nás, zda zvolíme zlo (satana) nebo dobro (Ježíše).

Zalinkuj: