Autor stránky

Na této stránce vycházejí články, které píše znovuzrozený křesťan, který v nich prezentuje svůj vlastní výklad Bible. Rozhodně se nejedná o žádnou registrovanou církevní organizaci. Admin se nehlásí k žádné pozemské církvi. Admin odmítá satanův projekt, který se nazývá Římsko-katolická církev (papežský systém) a další odpadlické církve a sbory, které staví na rituálech, tradicích a dogmatech.

Boží slovo je jediná autorita, kterou se řídím. Všechno si ověřuji v Bibli. Vám doporučuji totéž.

Napsat mi můžete na email, který je uveden zde.