10 hříchů Římsko-katolické církve

Římsko-katolická církev provozuje nebiblické učení. Každý člověk, který zná Bibli, musí konstatovat, že Římsko-katolická církev je zlo. Katolíci musí poznat pravdu!

10 hříchů Římsko-katolické církve:

1/ Římsko-katolická církev říká: Klaňte se sochám.

V Bibli ale stojí, že se nemáme klanět sochám.

maria

2/ Římsko-katolická církev říká: Marie byla bez hříchu.

V Bibli ale stojí, že všichni zhřešili, kromě Ježíše.

3/ Římsko-katolická církev říká: Marie je spoluprostředníkem (spoluvykupitelkou).

V Bibli ale stojí, že jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem je Ježíš.

4/ Římsko-katolická církev říká: Kněz obětuje Krista na oltáři, pokaždé když slouží mši.

V Bibli ale stojí, že Ježíš se na kříži jednou provždy obětoval za všechny lidi.

5/ Římsko-katolická církev říká: Svatí a kněží jsou speciální osoby v křesťanské komunitě.

V Bibli stojí, že všichni křesťané jsou svatí a kněží.

6/ Římsko-katolická církev říká: Křestané nemohou a neměli by vědět, že mají život věčný.

V Bibli ale stojí, že všichni křesťané by měli vědět, že mají život věčný.

7/ Římsko-katolická církev říká: Kněžím a papežům můžete říkat „otče“.

V Bibli ale stojí, že bychom žádnému náboženskému vůdci neměli říkat „otče“.

8/ Římsko-katolická církev říká: Můžete bezmyšlenkovitě opakovat „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“.

V Bibli ale stojí, že nemáme modlitbu opakovat bezmyšlenkovitě.

9/ Římsko-katolická církev říká: Vyzvávejte své hříchy knězi.

Bible ale říká, že máme jen Bohu vyznávat své hříchy, a že pouze Bůh nám je může odpouštět.

10/ Římsko-katolická církev říká: Křtěte nicnevědoucí nemluvňata, protože pokud zemřou před křtem, skončí v pekle.

Bible ale říká, že před křtem (Křest Duchem Svatým) by měl být člověk učen evangeliu a Kristovým přikázání a činit pokání. To nicnevědoucí nemluvně nemůže.

Křest

Zalinkuj: